Organy Spółki

1.Likwidator - Paweł Ludwisiak

2. Zgromadzenie Wspólników


Kompetencje:

Likwidator - prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę we wszystkich czynnościach sądowych i pozasądowych.

Do składania oświadczeń w imieniu Spółki upoważniony jest Likwidator jednoosobowo.

Stały nadzór nad działalnością Spółki sprawuje Pełnomocnik Wspólnika Spółki Pani Małgorzata Mańka