Organy Spółki

1. Zarząd Spółki:
- Prezes Zarządu mgr inż. Krzysztof Gaweł

2. Zgromadzenie Wspólników


Kompetencje:

Zarząd - prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę we wszystkich czynnościach sądowych i pozasądowych.
Do składania oświadczeń w imieniu Spółki upoważniony jest Zarząd Spółki jednoosobowo.

Stały nadzór nad działalnością Spółki sprawuje Pełnomocnik Wspólnika Spółki Pani Barbara Karczyńska.