Informacje bieżące

Likwidator przyjmuje strony w sprawie skarg i wniosków dotyczących działalności Spółki codziennie od godz. 7:00 do 15:00.
Sprawy załatwiane są zgodnie z zasadami określonymi w kodeksie postępowania administracyjnego.