Majątek

Majątek Spółki:

1. Kapitał zakładowy 3.000.000,00 PLN
  (opłacony w całości)
2. Liczba udziałów 60.000
3. Wartość nominalna 1 udziału 50,00 PLN