Struktura własnościowa

Kapitał zakładowy - 3.000.000,00 zł.

Kapitał zakładowy dzieli się na 60.000 udziałów. Wszystkie udziały należą do Skarbu Państwa.