standardowy wygląd strony | większy kontrast: A  A  | większa czcionka: A+  A++ 
Logo BIPNaglowek
Biuletyn Informacji Publicznej Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Lublińcu Sp. z o.o. w likwidacji
www.pks.lubliniec.pl
Menu
Serwis
-Rejestr zmian i statystyki
-Wyszukiwarka
Status prawny


  1. Spółka działa pod firmą: Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Lublińcu Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością w likwidacji
  2. Spółka może używać skrótu firmy: Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Lublińcu sp. z o.o.
  3. Siedzibą Spółki jest: Lubliniec
  4. Spółka powstała w wyniku komercjalizacji przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą: Przedsiębiorstwo Państwowej Komunikacji Samochodowej w Lublińcu
  5. Przekształcenia w Spółkę z o. o. dokonano aktem komercjalizacji z dnia 15.12.2004 r. i w dniu 30.12.2004 r. wpisano do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Częstochowie XVII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000225406.
  6. Z dniem 23.11.2017 r. Spółka została postawiona w stan likwidacji.
  7. Do Spółki stosuje się przepisy ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji (Dz. U. nr 171 z 2002 r., poz. 1397), ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (Dz. U. nr 94, poz. 1037, z póżn. zm.) oraz postanowienia statutu Spółki.
udostępniono: 12.04.18 11:51 opis zmiany: edycja informacji
| zmiany dokonał: Administrator
| dziennik zmian | wersja do druku